De kwaliteit van Jeugdtandverzorging Zoetermeer

Onze tandartsen zijn BIG geregistreerd en aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Wij werken volgens de landelijke richtlijnen en werken volgens het concept Gewoon Gaaf. 
Onze tandartsen volgen op regelmatige basis bij- en nascholing. Regelmatig hebben wij stagiaires in onze praktijk, zowel voor tandartsen als voor assistentes.
Wij werken samen met diverse zorgpartners (orthodontisten, logopedisten, JGZ en kaakchirurgen) zodat we voor ieder kind de beste tandartsenzorg kunnen bieden.

Wij maken gebruik van de KNMT meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Icoon telefoon

Uw kind zonder angst naar de tandarts?

Bel ons!